B▒d╝ gotowy do Drogi - Letni Przegl▒d w serwisie ęKODY

Umˇw sie na Letni Przegl▒d w serwisie ęKODY:
serwis.vwaudi@krotoskicichy.com

Skontaktuj siŕ z nami

Dominika Wypychowska
Asystentka Serwisu

tel.: 42 677 17 27

dominika.wypychowska@krotoskicichy.com
Paulina Za│ŕska
Asystentka Serwisu

tel.: 42 677 17 27

paulina.zaleska@krotoskicichy.com
Piotr Sentkowski
Doradca Serwisu

tel.: 42 677 17 27

piotr.sentkowski@krotoskicichy.com
Sebastian Ziŕtala
Doradca Serwisu

tel.: 42 677 17 27

sebastian.zietala@krotoskicichy.com
Micha│ Stŕpie˝
Doradca Serwisu

tel.: 42 677 17 27

michal.stepien@krotoskicichy.com
Piotr Kozak
Doradca Serwisu

tel.: 42 677 17 27

piotr.kozak@krotoskicichy.com
Dawid Pietrasiak
Doradca Serwisu

tel.: 42 677 17 27

dawid.pietrasiak@krotoskicichy.com
Jaros│aw Malinowski
Doradca Serwisu

tel.: 42 677 17 27

jaroslaw.malinowski@krotoskicichy.com
Maciej Majchrzak
Dysponent Aut Zastŕpczych

tel.: 42 677 17 27

maciej.majchrzak@krotoskicichy.com
Micha│ Kiwalski
Kierownik dzia│u Serwisu

tel.: 42 677 17 27

michal.kiwalski@krotoskicichy.com
Grupa Krotoski-Cichy úˇd╝