Ubezpieczenia i Finansowanie

Gabriela Świątnicka
Specjalista ds. Ubezpieczeń

tel.: 42 677 17 11
tel. kom.: 785 519 991

gabriela.swiatnicka@krotoskicichy.com
Renata Szewczyk
Specjalista ds. Ubezpieczeń

tel.: 42 677 17 11
tel. kom.: 604 997 529

ubezpieczenia.lodz@krotoskicichy.com
Marta Zwierzyk
Specjalista ds. Ubezpieczeń

tel.: 42 677 17 11
tel. kom.: 782 991 651

ubezpieczenia.lodz@krotoskicichy.com
Marcin Stańczyk
Specjalista ds. Ubezpieczeń

tel.: 42 677 17 11
tel. kom.: 785 503 537

marcin.stanczyk@krotoskicichy.com
Katarzyna Rudnicka
Specjalista ds. Finansowania

tel.: 42 677 17 10
tel. kom.: 782 991 660

finansowanie@krotoskicichy.com
Elżbieta Kaczmarek
Specjalista ds. Finansowania

tel.: 42 677 17 10
tel. kom.: 785 550 452

Katarzyna Kuhler-Klimczak
Asystentka Działu Ubezpieczeń i Finansowania

tel.: 42 677 17 11
tel. kom.: 604 997 427

Marek Kowalik
Kierownik Działu

tel.: 42 677 17 11
tel. kom.: 508 390 647

marek.kowalik@krotoskicichy.com

1. Administratorem Państwa danych osobowych przekazanych w drodze kontaktu jest Krotoski Cichy Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Niciarnianej 51/53, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304253, (dalej także jako Spółka).

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: ul. Niciarniana 51/53, 92-320 Łódź, e-mail: dane.osobowe@krotoskicichy.com, nr tel.: 785 012 459.

3. Dane osobowe są przetwarzane w celach realizacji czynności przed zawarciem umowy, w tym w drodze udzielania zamówionej informacji o towarach i usługach Spółki. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest § 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO).

4. Kategorie danych: przetwarzamy dane zwykłe przekazane w drodze kontaktu dla celów udzielenia zamówionej informacji, np. imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, inne niezbędne do realizacji informacji.

5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odstąpienia od zamiaru zawarcia umowy lub w przypadku zawarcia umowy - do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy plus 1 rok (do chwili wygaśnięcia prawdopodobieństwa roszczeń).

6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany.

7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność podjęcia czynności w celu zawarcia umowy.

Grupa Krotoski-Cichy Łódź