Sprzedaż Samochodów Używanych

Robert Zimnicki
Asystent Działu Handlowego

tel.: 785 991 375

robert.zimnicki@krotoskicichy.com
Tomasz Łakomy
Specjalista ds. Sprzedaży Samochodów Używanych

tel.: 42 677 17 33
tel. kom.: 604 997 810

tomasz.lakomy@krotoskicichy.com
Marcin Pierzchalski
Specjalista ds. Zakupu Samochodów Używanych

tel.: 42 677 17 33
tel. kom.: 604 997 389

marcin.pierzchalski@krotoskicichy.com
Paweł Leśniak
Specjalista ds. Sprzedaży Samochodów Używanych

tel.: 42 677 17 33
tel. kom.: 661 800 293

pawel.lesniak@krotoskicichy.com
Piotr Wielgus
Specjalista ds. Sprzedaży Samochodów Używanych

tel.: 42 677 17 33
tel. kom.: 785 020 391

piotr.wielgus@krotoskicichy.com
Przemysław Przybyski
Specjalista ds. Sprzedaży Samochodów Używanych

tel.: 42 677 17 33
tel. kom.: 785 012 818

przemyslaw.przybylski@krotoskicichy.com
Adam Zajfert
Specjalista ds. Administracji

tel.: 42 677 17 33

adam.zajfert@krotoskicichy.com
Marcin Błasiak
Kierownik Działu Samochody Używane

tel.: 42 677 17 33
tel. kom.: 782 991 674

marcin.blasiak@krotoskicichy.com

1. Administratorem Państwa danych osobowych przekazanych w drodze kontaktu jest Krotoski Cichy Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Niciarnianej 51/53, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304253, (dalej także jako Spółka).

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: ul. Niciarniana 51/53, 92-320 Łódź, e-mail: dane.osobowe@krotoskicichy.com, nr tel.: 785 012 459.

3. Dane osobowe są przetwarzane w celach realizacji czynności przed zawarciem umowy, w tym w drodze udzielania zamówionej informacji o towarach i usługach Spółki. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest § 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO).

4. Kategorie danych: przetwarzamy dane zwykłe przekazane w drodze kontaktu dla celów udzielenia zamówionej informacji, np. imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, inne niezbędne do realizacji informacji.

5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odstąpienia od zamiaru zawarcia umowy lub w przypadku zawarcia umowy - do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy plus 1 rok (do chwili wygaśnięcia prawdopodobieństwa roszczeń).

6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany.

7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność podjęcia czynności w celu zawarcia umowy.

Grupa Krotoski-Cichy Łódź