Sprzedaż Samochodów Użytkowych Volkswagen

Mateusz Kałuża
Kierownik Salonu Volkswagen Użytkowe

tel.: 42 677 17 00

tel. kom.: 601 565 729

mateusz.kaluza@krotoskicichy.com
Radosław Niemczyk
Specjalista ds. Sprzedaży Volkswagen Użytkowe

tel.: 42 677 17 00

tel. kom.: 785 507 077

radoslaw.niemczyk@krotoskicichy.com
Mateusz Piesiak
Specjalista ds. Sprzedaży Volkswagen Użytkowe

tel.: 42 677 17 00

tel. kom.: 785 550 514

mateusz.piesiak@krotoskicichy.com
Konrad Pipiński
Specjalista ds. Sprzedaży Volkswagen Użytkowe

tel.: 42 677 17 00

tel. kom.: 785 554 597

konrad.pipinski@krotoskicichy.com
Krzysztof Uznański
Specjalista ds. Sprzedaży Volkswagen Użytkowe

tel.: 42 677 17 00

tel. kom.: 601 913 951

krzysztof.uznanski@krotoskicichy.com

1. Administratorem Państwa danych osobowych przekazanych w drodze kontaktu jest Krotoski Cichy Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Niciarnianej 51/53, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304253, (dalej także jako Spółka).

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: ul. Niciarniana 51/53, 92-320 Łódź, e-mail: dane.osobowe@krotoskicichy.com, nr tel.: 785 012 459.

3. Dane osobowe są przetwarzane w celach realizacji czynności przed zawarciem umowy, w tym w drodze udzielania zamówionej informacji o towarach i usługach Spółki. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest § 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO).

4. Kategorie danych: przetwarzamy dane zwykłe przekazane w drodze kontaktu dla celów udzielenia zamówionej informacji, np. imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, inne niezbędne do realizacji informacji.

5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odstąpienia od zamiaru zawarcia umowy lub w przypadku zawarcia umowy - do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy plus 1 rok (do chwili wygaśnięcia prawdopodobieństwa roszczeń).

6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany.

7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność podjęcia czynności w celu zawarcia umowy.

Grupa Krotoski-Cichy Łódź