Sprzedaż Samochodów Osobowych Volkswagen

Piotr Fałek
Specjalista ds. Sprzedaży

tel.: 42 677 17 00

tel. kom.: 782 990 165

piotr.falek@krotoskicichy.com
Michał Gruszka
Specjalista ds. Sprzedaży

tel.: 42 677 17 00

tel. kom.: 785 503 743

michal.gruszka@krotoskicichy.com
Przemysław Suski
Specjalista ds. Sprzedaży

tel.: 42 677 17 00

tel. kom.: 785 012 761

przemyslaw.suski@krotoskicichy.com
Albert Baliński
Specjalista ds. Sprzedaży

tel.: 42 677 17 00

tel. kom.: 604 997 515

albert.balinski@krotoskicichy.com
Małgorzata Sztrumf
Specjalista ds. Sprzedaży

tel.: 42 677 17 00

tel. kom.: 785 562 532

malgorzata.sztrumf@krotoskicichy.com
Adrian Jankowski
Specjalista ds. sprzedaży

tel. kom.: 785 502 176

adrian.jankowski@krotoskicichy.com
Patryk Poter
Specjalista ds. Sprzedaży

tel. kom.: 785 559 521

patryk.poter@krotoskicichy.com
Ernest Gałka
Specjalista ds. Klientów Strategicznych

tel.: 42 677 17 00

tel. kom.: 785 502 842

ernest.galka@krotoskicichy.com
Izabela Skowrońska
Asystentka ds. Sprzedaży

tel.: 42 677 17 00

izabela.skowronska@krotoskicichy.com
Justyna Ciołek
Asystentka ds. Sprzedaży

tel.: 42 677 17 00

justyna.ciolek@krotoskicichy.com
Piotr Żołądź
Asystent ds. Sprzedaży

tel.: 42 677 17 00

piotr.zoladz@krotoskicichy.com
Jarosław Woźniak
Kierownik Salonu Volkswagen

tel.: 42 677 17 00

jaroslaw.wozniak@krotoskicichy.com

1. Administratorem Państwa danych osobowych przekazanych w drodze kontaktu jest Krotoski Cichy Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Niciarnianej 51/53, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304253, (dalej także jako Spółka).

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: ul. Niciarniana 51/53, 92-320 Łódź, e-mail: dane.osobowe@krotoskicichy.com, nr tel.: 785 012 459.

3. Dane osobowe są przetwarzane w celach realizacji czynności przed zawarciem umowy, w tym w drodze udzielania zamówionej informacji o towarach i usługach Spółki. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest § 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO).

4. Kategorie danych: przetwarzamy dane zwykłe przekazane w drodze kontaktu dla celów udzielenia zamówionej informacji, np. imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, inne niezbędne do realizacji informacji.

5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odstąpienia od zamiaru zawarcia umowy lub w przypadku zawarcia umowy - do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy plus 1 rok (do chwili wygaśnięcia prawdopodobieństwa roszczeń).

6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany.

7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność podjęcia czynności w celu zawarcia umowy.

Grupa Krotoski-Cichy Łódź