Serwis

Aleksandra Antosik
Asystentka Serwisu

tel.: 42 677 17 00

aleksandra.antosik@krotoskicichy.com
Dominika Wypychowska
Asystentka Serwisu

tel.: 42 677 17 00

dominika.wypychowska@krotoskicichy.com
Paulina Załęska
Asystentka Serwisu

tel.: 42 677 17 00

paulina.zaleska@krotoskicichy.com
Piotr Sentkowski
Doradca Serwisu

tel.: 42 677 17 00

tel. kom.: 785 557 768

piotr.sentkowski@krotoskicichy.com
Sebastian Ziętala
Doradca Serwisu

tel.: 42 677 17 00

tel. kom.: 785 557 773

sebastian.zietala@krotoskicichy.com
Piotr Kozak
Doradca Serwisu

tel.: 42 677 17 00

tel. kom.: 785 557 771

piotr.kozak@krotoskicichy.com
Dawid Pietrasiak
Doradca Serwisu

tel.: 42 677 17 00

tel. kom.: 785 557 780

dawid.pietrasiak@krotoskicichy.com
Rafał Maciąg
Dysponent Aut Zastępczych

tel.: 42 677 17 00

rafal.maciag@krotoskicichy.com
Michał Kiwalski
Kierownik działu Serwisu

tel.: 42 677 17 00

michal.kiwalski@krotoskicichy.com

1. Administratorem Państwa danych osobowych przekazanych w drodze kontaktu jest Krotoski Cichy Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Niciarnianej 51/53, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304253, (dalej także jako Spółka).

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: ul. Niciarniana 51/53, 92-320 Łódź, e-mail: dane.osobowe@krotoskicichy.com, nr tel.: 785 012 459.

3. Dane osobowe są przetwarzane w celach realizacji czynności przed zawarciem umowy, w tym w drodze udzielania zamówionej informacji o towarach i usługach Spółki. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest § 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO).

4. Kategorie danych: przetwarzamy dane zwykłe przekazane w drodze kontaktu dla celów udzielenia zamówionej informacji, np. imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, inne niezbędne do realizacji informacji.

5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odstąpienia od zamiaru zawarcia umowy lub w przypadku zawarcia umowy - do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy plus 6 miesięcy (do chwili wygaśnięcia prawdopodobieństwa roszczeń).

6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany.

7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność podjęcia czynności w celu zawarcia umowy.

Grupa Krotoski-Cichy Łódź